UWP – SH2WEB24 – SB2WEB24 – SA2WEB24

Smart-House er markeds mest komplette til styring af lys efter forud definerede scenerier eller styring af ventilation, varme, alarmer mv. Der findes mange muligheder for tilvalg til systemet f.eks. bevægelsessensorer, lysfølere eller en fingeraftryks-scanner ved døren. Når Smart-House integreres med mobiltelefonen, opnås ekstra sikkerhed..
og fleksibilitet. Modtag f.eks. en SMS-besked fra boligen, hvis alarmen går i gang, så De kan rekvirere den nødvendige hjælp. Det er muligt at gå “aktivt” ind i huset via SMS og ændre på forskellige parametre eller f.eks. tænde for varmen på vej hjem fra kontoret.Smart-House programmet udvides løbende med komponeter og funktioner, der styrker konceptets position som det intelligente valg til den moderne bolig.
Smart House Danmark – Controller – Alle systemets intelligente funktioner såsom urfunktioner, masterfunktioner, timerfunktioner osv. konfigureres i Smart-house controlleren via en PC. Den indbyggede ur- og kalenderfunktion holder styr på tidsperioder såsom ferieperioder og lignende.